Huấn luyện và đào tạo

07/12/2018 11:22:19

Hệ thống Huấn luyện, đạo tạo của STD&P tập trung vào các chi tiết cơ khí tham gia truyền động (powertransmission), như: Vòng bi, Dây curoa, Phớt dầu, Gioăn mặt bích, O-rings, Phớt thủy lực, Tết chèn; Hộp giảm tốc; Kỹ thuật Bôi trơn, Ống thủy lực, Hoá chất bảo dưỡng: keo MRO, các Chất làm sạch...

Đó là các chi tiết/phụ tùng không những phổ biến, mà còn rất quan trọng trong các hệ thống cơ học của các thiết bị sản xuất công nghiệp. Đó cũng chính là các chi tiết/phụ tùng hay phải thay thế nhất.

Mục đích duy nhất của các chương trình Đào tạo, Huấn luyện là bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên sâu về các đặc tính ứng dụng và phương pháp bảo trì các chi tiết truyền động. Các kiến thức và kinh nghiệm sau đó sẽ phát huy tác dụng và tạo ra sự cải thiện về Độ tin cậy, Tuổi thọ vận hành của chi tiết, từ đó nâng cao hiệu quả chi phí mua vật tư, cải thiện Hiệu suất Vốn đầu tư vào thiết bị sản xuất của Doanh nghiệp.