Giám đốc điều hành NSK Việt Nam gặp mặt giám đốc điều hành STDP

STDP là đại lý ủy quyền chính hãng vòng bi NSK - Nhật Bản từ năm 2004 đến nay. Mối quan hệ giữa STDP và NSK Việt Nam luôn được ưu tiên hàng đầu. NSK - Việt Nam là đối tác chiến lược trong các đối tác, và cũng là sản phẩm chiến lược trong giải sản phẩm STDP cung cấp đến với các khách hàng thân thuộc của STDP trong suốt các năm tháng qua.