CÔNG TY TNHH STD&P

VĂN PHÒNG: TẦNG 6 TÒA NHÀ C14 BẮC HÀ - TRUNG VĂN - NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI

TEL: 04.66640490 

KHO: 204 HỒ TÙNG MẬU - CẦU DIỄN - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

TEL: 04.37632134         FAX: 04.37632135

thông tin liên hệ công ty vòng bi stdpBan giám đốc:

Triệu Hồng Phú: hongphu@stdvn.com

Trần Như Đông: nhudong@stdvn.com

Phòng kinh doanh:

Nghiêm Xuân Thanh: thanh.nx@stdvn.com

Trần Thế Lộc: Sales.loctt@stdvn.com

Nguyễn Tiến Toàn: tientoan@stdvn.com

Đinh Ngọc Minh: ngocminh@stdvn.com

Phòng thư ký:

Chu Thị Thủy: chuthuyspart@stdvn.com

Trịnh Thị Hồng: trinhhong@stdvn.com

Đoàn Thị Sen: doansen@stdvn.com